N222 rotonde incl. innovatieve fietstunnel

Als onderdeel van het verbeteren van de bereikbaarheid van de glastuinbouw is door de gemeente Westland een dubbelstrooksrotonde op de N222 (Veilingroute) gerealiseerd. Om de rotonde te kunnen aansluiten moest een hoogteverschil van circa 5,5 meter worden overbrugd. Tijdens de realisatie diende het verkeer over de N222 nagenoeg ongehinderd doorgang te hebben vanwege de economische functie van de nabij gelegen veiling. De rotonde is zettingsarm opgebouwd met 25.000 m³ EPS-blokken. De locatie heeft immers een slappe ondergrond en ligt ingesloten tussen aangrenzende glastuinbouw en de provinciale ontsluitingsweg. Een recreatieve fietsverbinding hoort ook bij het project. Een betonnen tunnel met paalfundering zou zorgen voor te veel overlast voor de omgeving, mede door de langere uitvoeringsduur. De hoogspanningsmasten stonden ook in de weg. De oplossing is een snel uitvoerbare plaatstalen fietstunnel met schuimbetonomhulling geïntegreerd in de EPS-ophoging geworden. Het toegepaste tunnelsysteem met 7 mm dikke gegolfde staalplaten en schuimbeton is goedkoper dan een tunnel uitgevoerd in beton, omdat er immers geen paalfundering nodig is.  

Screenshot