Verhardingsontwerp

Er worden wegbouwkundige adviezen uitgebracht uiteenlopend van klein tot groot. Daarbij beschikt InfraDelft over het specialistische softwarepakket van Rijkswaterstaat en van de TU Delft. Een voorbeeld van een groot project is de onderhoudsadvisering voor een zwaar belast weggedeelte van 4 km van de zuidelijke ringweg A7 te Groningen.

Screenshot