Taludloze ophogingen

Een zettings- en onderhoudsarm/-vrij oplossingscenario voor de dikke samendrukbare grondlagen is ook bij ruimtegebrek en het ontbreken van voorbelastingen mogelijk. Voor zulke complexe randvoorwaarden bieden InfraDelft en Oosterbeek EPS geschikte taludloze soluties zonder damwanden en/of geowapening zoals al bewezen in de Nederlandse ingenieurspraktijk (b.v. de A76 →). Daarbij wegen de kostenaspecten vanzelfsprekend zwaar en de naast liggende infrastructuur kan normaal blijven functioneren. Bovendien wordt overlast voor de omwonenden maximaal ingeperkt. De zijdelingse steun zonder taluds wordt gecreëerd door de wrijving tussen de EPS-blokken. Daarbij spelen twee bijzondere materiaaleigenschappen een belangrijke rol. Ten eerste is de wrijvingscoëfficiënt tussen de EPS-blokken afdoende zodat er een monolietachtig pakket ontstaat. Ten tweede resulteert de drukbelasting slechts in een kleine horizontale component vanwege de bijzonder lage dwarscontractiecoëfficiënt van het EPS. De lage volumieke massa (≤25 kg/m³) van het EPS bevordert verder stabiliteit en garandeert dat de ophogingconstructie een minimaal eigen gewicht heeft en geen of slechts een minieme belasting in de ondergrond veroorzaakt. 

Screenshot