Lichtgewicht ophogingen

InfraDelft is gespecialiseerd in het ontwerpen van zettingsarme constructies door toepassing van lichtgewicht materialen. Op sterk samendrukbare grond kan hierdoor bijvoorbeeld de uitvoeringstijd sterk verkort worden. De toonaangevende rol die InfraDelft speelt op het gebied van lichtgewicht constructies wordt gekarakteriseerd door gastdocentschap aan de TU Delft en door de initiatie van ontwikkelingen in CROW verband. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van nieuwe ontwerprichtlijnen. Internationaal gezien weerspiegelt zich onze ambitie in de organisatie van International Conferences on EPS Geofoam.  Daarnaast worden o.a. adviezen uitgebracht voor weg- en tunnelconstructies, trambaanophogingen en industrieterreinen.

Screenshot