Zettingsvrij

Infrastructurele werken zettingsvrij aanleggen op sterk samendrukbare grondlagen van veen en klei is geen sinecure. Kunstwerken zijn daar per definitie op palen gefundeerd en grenzen vaak aan hoge ophogingen. Voor zulke omstandigheden bieden onze oorzaakgerichte oplossingen een duurzame solutie. Het bewijs vormt op deze website gerefereerde projecten van InfraDelft. Een locatiebezoek zou de twijfels wegnemen. Onze ontwerpen zijn tevens per definitie kosteneffectief door geoptimaliseerde materiaalhoeveelheden/-types. 

Screenshot