MONITORING

InfraDelft is sinds oprichting betrokken bij grootschalige monitoring op technisch hoogstaande en complexe wegconstructies vanwege aanwezige expertise betreffende zowel de praktijk als het onderzoek (laboratoriumproeven, monitoring in situ en 3-D computermodellering). De monitoring van de lichtgewicht wegconstructies van de aansluiting Sliedrecht-Oost van de A15 is in opdracht van Directie Zuid-Holland uitgevoerd. Ook in het kader van de pilot Modulair Wegdek van Rijkswaterstaat droeg InfraDelft de technische eindverantwoordelijkheid voor de monitoringsactiviteiten en interpretatie van de meetresultaten. Ruim twee jaar werden vier (bijna futuristische) concepten van modulaire en geluidsreducerende wegconstructies intensief getest.

ScreenshotScreenshot