CPX-geluidsmetingen

InfraDelft biedt een uniek breed dienstenpakket gebaseerd op omvangrijke ervaring met verkeersgeluidmetingen in combinatie met hoogwaardige verhardingsexpertise. Eigen hardware, inclusief de CPX-trailer, en speciaal daarvoor ontwikkelde software garanderen optimale meetresultaten en kostenefficiëntie. Nederlands breed zijn sinds 2006 op elk denkbare wegdektype meer dan 500 geluidsmetingen uitgevoerd.

Screenshot
Screenshot