A4all-trambaan

De gerealiseerde trambaan over de A4 in het kader van project A4all is in meerdere opzichten een bijzondere civieltechnische oplossing. Ondanks samendrukbare ondergrond slaagde het consortium A4all er in om de nieuwe trambaan over de 6 m hoge landstunnel van de A4 in recordtijd te realiseren. De bestaande direct daarnaast liggende trambaan is precies 12 weken buiten dienst geweest. De impact voor de omwonenden moest minimaal blijven. Het is allemaal gelukt door lichtgewicht ophogingen (van EPS-blokken) met verticale zijkanten zonder taluds gefaseerd aan te leggen conform het ontwerp van InfraDelft.  

Screenshot