Plaxis-modellering

Om de betrouwbaarheid van de lichtgewicht ophogingen en tunnels te kunnen vaststellen en met de benodigde numerieke resultaten het ontwerp te onderbouwen worden Plaxis-modellen gebruikt. De bedoeling van de aanvullende Plaxis-berekeningen is (soms) om verregaande scenario’s te checken ten opzichte van de al gerapporteerde uitkomsten. De opdrachtgever wil regelmatig extra inzicht krijgen in de robuustheid van de (lichtgewicht) ophogingsconstructie onder theoretisch hoge belastingen en onrepresentatief lage waarden voor de E-moduli/wrijvingcoëfficiënten. 

Screenshot