N201

De nieuwe N201 (met daarin het Amstel aquaduct als passage van de Amstel) is ten noordwesten van het (op palen gefundeerde) aquaduct met een 200 m lange lichtgewicht wegophoging gerealiseerd vanwege lokale zettingsproblematiek. Het maximale hoogteverschil bedraagt 4,12 m ten opzichte van het maaiveld. De ontwerponderbouwing betrof zowel het constructieve als het zettingsgedrag van de desbetreffende wegophoging met EPS-blokken. De daarvoor gebruikte Plaxis-modellen zijn op basis van de monitoringsresultaten opgesteld. Vanwege de complexiteit hiervan heeft de provincie Noord-Holland gebruik gemaakt van de specifieke kennis en expertise van InfraDelft. Zulke gespecialiseerde technische assistentie zorgde voor tijdige en afdoende controles op het moment waarop dat nodig was, zodat er bijgestuurd kon worden op het gewenste scenario met benodigde compensatiemaatregelen.

Screenshot