InfraDelft

InfraDelft is het onafhankelijke civieltechnische ingenieursbureau met een gevestigde reputatie op het gebied van complexe wegbouwkundige en geotechnische adviezen. Zo is InfraDelft de Nederlandse koploper in lichtgewicht (spoor)wegconstructies voor zettinggevoelige gebieden. Er is een pioniersrol vervuld en meer dan 15 jaar ervaring opgedaan met de problemen van extreem slappe ondergrond. Het is een van onze pijlers naast hoogwaardige know-how van geluidsarme wegdekken, uitgebreide monitoring en vloeistofdichte verhardingen. Projectmanagement en werk aan talloze conventionele verhardingen completeren de lijst.


Adres

InfraDelft
Postbus 613
2600 AP Delft

Platanendreef 54
3137 CN Vlaardingen

T  010-474 2949 / 010-474 7382
F  010-474 9624
M  06-2248 7329
E  info@infradelft.nl


English


Srpski

 


Authorized by Milan Duskov